Platform

Netwerk om de bedrijfsvoering duurzaam te versterken

Het platform van De Diamantmijn verbindt bedrijven, werkstudenten en MKB-adviseurs.

Deelnemer aan het platform van De Diamantmijn hebben geautoriseerd toegang tot de kennisagenda, snelle toegang tot applicaties en een veelheid aan documentatie, tips en tools e.d.

Het platform ondersteunend het concept van De Diamantmijn om bedrijfsvoering op eigenkracht en duurzaam te versterken.   Duurzame versterking door altijd goed en actueel inzicht in doelen en KPI’s, gecombineerd met de juiste kennis en vaardigheden. En dit beschikbaar hebben als het nodig is.

Geschikt voor uw organisatie?
Applicaties

De beschikbare applicaties kunnen met deze functie vanuit één centrale pagina worden aangeroepen. Dit geeft overzicht en inzicht. Er hoeft niet keer op keer worden gezocht naar de juiste webpagina. Deze functie wordt ingericht naar behoefte van de gebruiker.

Informatie

Informatiebladen met algemene informatie over De Diamantmijn staan onder deze noemer vermeld.  Deze informatie heeft betrekking op de werkwijze van de applicaties en ondersteuning van De Diamantmijn en kan worden aangevuld met andere gewenste informatie.

Groepen

Binnen het platform worden functionele groepen onderscheiden. Dit zijn groepen rond een bepaald thema, onderwerp of doelgroep. Binnen deze groepen wordt onderling contact worden onderhouden. Deze groepen zijn te vergelijken met bijvoorbeeld groepen in LinkedIn. Er kan gebruik worden gemaakt van meerdere groepen.

Inclusief

Documenten

Documenten zijn beschikbaar voor breed gebruik binnen het platform. Dit zijn kennis gerelateerde documenten van allerlei aard.  Whitepapers, formulieren, tabellen, artikelen, instructies enz. De onderwerpen zijn divers en zijn gerubriceerd.

Personen

Deelnemers kunnen een profiel aanmaken om zichzelf binnen het netwerk kenbaar te maken. Dit profiel biedt mogelijkheden om aan te geven wie je bent en wat je specialisme is.

Berichten

Berichten worden onderling gedeeld. Dit kan tussen de personen, binnen de groepen of tussen de groepen. 

Agenda

Deelnemers aan het platform kunnen kennisactiviteiten organiseren of hier aan deelnemen. De eigen activiteiten binnen het platform en activiteiten van derden kunnen platform-breed worden aangeboden.

Daag ons uit met uw  vraag of laat ons kosteloos en vrijblijvend het belang voor uw bedrijf peilen.