Diensten

Het concept van De Diamantmijn is een combinatie van innovatieve digitale applicaties gecombineerd met een evenzo innovatief dienstenaanbod.

De Diamantmijn ontleend haar kracht uit het creatief combineren van enkele specifiek ontwikkelde applicaties met ondersteunende diensten. Alles is gericht op het duurzaam versterken van de bedrijfsvoering. Kenmerkend zijn de eenvoud zelfwerkzaamheid en de effectiviteit voor de gebruiker.

Geschikt voor uw bedrijf?
Vraagbaak

Op alle 1elijns vragen over uw bedrijfsvoering en over het gebruik van de applicaties ontvangt u binnen 1 werkdag antwoord. voor meer complexe zaken wordt u geholpen door een gespecialiseerde MKB- adviseur.

Platform

Het kennisplatform is een belangrijke pijler binnen het concept van De Diamantmijn. Het platform is beschikbaar voor iedere deelnemer. Het platform bestaat uit meerdere elementen.

Introductieworkshops

Met de introductie workshops krijgen  gebruikers inzicht in het doel en in de toepassing van de beschikbare applicaties. met deze applicaties kunt.  Additionele workshops laten zien  ho een applicatie in de praktijk gebruikt wordt om er optimaal rendement uit te halen.

Optioneel

Introductiebegeleiding

Er zijn verschillende varianten mogelijk om het gebruik van de het concept van De Diamantmijn te implementeren in uw organisatie.  De introductiebegeleiding wordt afgestemd op de kennis en kunde die binnen uw bedrijf aanwezig is. Iedere applicatie kent een eigen introductieblok.  De ondersteuning wordt uitgevoerd door werkstudenten en een gespecialiseerde MKB-Adviseur.  De looptijd van een introductie blok is ongeveer drie maanden

Periodieke evaluaties

Periodiek evaluaties worden uitgevoerd nadat het concept is geïntroduceerd. Het heeft als doel om de resultaten verder te versterken en de doelen versnelt te bereiken. periodieke evaluatie worden uitgevoerd door een gespecialiseerde MKB-adviseur. Deze MKB adviseur is de sparringspartner met wie u reflecteert, advies inwint en een vertrouwensband mee opbouwt.

Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie is van alle dag en ligt aan de basis voor Industrie 4.0.   Procesoptimalisatie, automatisering, data analyse en kennisbinding zijn belangrijke pijlers voor Industrie 4.0. Deze pijlers staan als een visieuse cirkel met elkaar in verbinding.  Begeleiding door door een gespecialiseerd MKB-adviseurs zorgt er voor dat bestaande en nieuwe processen binnen uw organisatie door ontwikkelen.

Neem vrijblijvend contact met ons om te informeren of dit concept geschikt is voor uw bedrijf.