Een KPI dashboard laten maken

 

 

Een KPI dashboard is een belangrijke manier om snel inzicht te geven in de cijfers die het belangrijkste zijn voor de bedrijfsvoering. Wanneer u inzicht heeft in de belangrijkste cijfers, dan ziet u direct waar verbetering nodig is. KPI staat voor “key performance indicators”. Het zijn dus de belangrijkste cijfers die de prestaties van het bedrijf goed weergeven. Welke cijfers er binnen een KPI dashboard het beste gebruikt kunnen worden is afhankelijk van uw bedrijf. Zo is voor een webshop het conversie ratio bijvoorbeeld een belangrijke performance indicator, maar voor de productiebedrijf is de O.E.E (Overall equipment effectiveness) weer heel belangrijk. Dit cijfer geeft een goed beeld van hoe effectief uw bedrijf is. Bij een KPI dashboard wordt er natuurlijk niet één, maar meerdere performance indicators gebruikt. Samen met u wordt bepaald welke dat zijn moeten.

Als u weinig ervaring heeft met KPI dashboards kunt u het beste een dashboard laten opstellen door een expert. Hiervoor kan ik u aanraden om ons te benaderen. Door middel van De Diamantmijn worden studenten, professionele adviseurs en bedrijven aan elkaar gekoppeld. Zo komt u in contact met iemand die een perfect KPI dashboard voor u kan opstellen. Het resultaat is dat u een duidelijk inzicht krijgt in wat er precies gebeurd en eventueel verbeterd moet worden. Door middel van een KPI dashboard ziet u ook meteen hoe de cijfers tot elkaar in verhouding staan.

De Diamantmijn is er niet alleen voor uw KPI dashboard

U kunt ons benaderen wanneer u een effectief KPI dashboard wilt laten maken. Dit is echter niet het enigste waarvoor De Diamantmijn geschikt is. Mijn doel is om de bedrijfsvoering van MKB bedrijven te versterken.Wij zorgen ervoor dat u in contact komt met experts die u kunnen helpen om de bedrijfsvoering te verbeteren. Naast dat deze experts een KPI dashboard voor u kunnen maken kan ik u ook in contact brengen met specialisten in Lean Six Sigma en Scrum. Lean Six Sigma is een methode om de bedrijfsvoering te verbeteren. Scrum is een manier om projecten aan te pakken. Ook als u geen specialist in Scrum of Lean Six Sigma nodig hebt bent u hiervoor bij ons aan het juiste adres. Niet voor alles is een volledige Scrum of Leans six sigma benadering nodig. Uw organisatie ontwikkeling bepaalt welke technieken worden ingezet en hoe dit wordt toegepast. Dit kan al heel laagdrempelig. Wilt u meer weten over een van deze methodes? Kijkt u hiervoor dan ook eens op de andere pagina’s van De Diamantmijn. Ik kan u erg aanraden om een specialist in te schakelen als u een betere bedrijfsvoering wilt of deze wilt versterken.

Contact