Doelgroepen

Winnaars in het MKB

De Diamantmijn creëert verbinding tussen MKB-bedrijven, studenten en MKB adviseurs. Voor MKB Bedrijven om hun bedrijfsvoering te versterken met kennis van buiten. Voor studenten om hun kennis en vaardigheden te vergroten en voor MKB Adviseurs om hun netwerk uit te breiden en markt te versterken. Zo wordt iedereen winnaar.

MKB-bedrijven 

De Diamantmijn is als concept ontwikkeld voor MKB-productie bedrijven. De applicaties en diensten zijn hierop afgestemd. De Diamantmijn maakt doelen en onderliggende KPI’s eenvoudiger bespreekbaar, inzichtelijker en  meetbaar. Met enkele subtiele aanpassingen is het echter toepasbaar binnen iedere organisatie.

Bedrijven hebben hun eigen methoden of software die doelen en KPI’s inzichtelijk maken. Deze wordt veelal gegenereerd door de beschikbare ERP software of vergelijkbare bedrijfsmanagementsystemen. Met het concept van De Diamantmijn wordt het eenvoudiger en sneller om besluiten te nemen die gebaseerd zijn op actuele informatie en betrouwbare argumenten.

De eenvoud waarmee het noodzakelijke draagvlak en de bespreekbaarheid tot stand komt en ook de bestuurbaarheid wordt versterkt is een belangrijk kenmerk van De Diamantmijn.

Door het concept van De Diamantmijn toe te passen wordt de zelfwerkzaamheid en het zelflerende vermogen van organisaties nadrukkelijk gestimuleerd. De ontwikkelkracht van het bedrijf wordt aangeboord. Ruwe diamanten worden zo blootgelelgd.

Werkstudenten

Werkstudenten inzetten is een kracht van de Diamantmijn.Werkstudenten brengen verfrissende ideeën in, hebben een andere energie. en denken vrij.  De Diamantmijn werkt met MBO en HBO Werkstudenten. 

Onze werkstudenten worden begeleid door professionele MKB-adviseurs. De kracht van studenten, flexibiliteit en een vernieuwende kijk wordt door de begeleiding op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau gebracht.  

Werkstudenten worden ingezet bij opdrachtgevers van De diamantmijn.  Ook voor backoffice werkzaamheden binnen De Diamantmijn.  Telefonische ondersteuning  en ondersteunende taken rond kantoorfuncties zijn voorbeelden van.

De voordelen van het concept van De Diamantmijn leest u op pagina profijt.

MKB adviseurs

Gespecialiseerde MKB-adviseurs zijn met de werkstudenten belangrijke schakels in het concept van De Diamantmijn.  MKB-adviseurs ondersteunen, begeleiden en adviseren rond bedrijfsprocessen. Zo ongeveer als een accountant dat doet voor de financiën. De MKB adviseur houdt een vinger aan de pols voor de doelstellingen en onderliggende KPI’s. Ook zijn zij sparringspartner voor de ondernemer. Waar nodig en mogelijk ondersteunen zij ook medewerkers bij het realiseren van hun persoonlijke doelen en prestaties.

De MKB-advsieur begeleidt en coacht werkstudent tijdens hun werk bij een deelnemende opdrachtgever. De kwaliteit van de werkstudent wordt hierdoor gewaarborgd. Hiernaast zet de MKB-adviseur zich binnen het platform in voor kennisoverdracht.

De deelname van MKB-adviseurs aan het concept van De Diamantmijn heeft grote voordelen voor de MKB bedrijven, de werkstudenten en voor de adviseurs onderling.


Contact voor meer informatie

Neem vrijblijvend contact met ons om te informeren of dit concept geschikt is voor uw bedrijf.