Applicaties

Applicaties waar het MKB-bedrijf veel mee kan zijn de businessscorecard, QA tool en Innius.

Doelstellingen en hun onderliggende KPI’s kunnen eenvoudig en compleet beheerst worden met met enkele eenvoudige apps. Uitgebreide software en intensieve consultancy met de bijbehorende investering is niet meer nodig. Tegen een laag maandbedrag is het nu voor ieder bedrijf bereikbaar. De Diamantmijn combineert deze applciaties uit de markt met eigen ondersteuning tot een uniek en sterk concept.

Is deze aanpak geschikt voor uw bedrijf?

BussinessScorecard

De BusinessScorecard vraagt om een benadering van uw organisatie vanuit vier perspectieven. 1. Financieel  2. Klanten  3.Interne bedrijfsvoering 4. Ontwikkeling en groei.

Ieder perspectief is onderbouwd door KPI’s. KPI’s die op ook weer zijn onderbouwd en correct zijn gedefinieerd. Bedrijven die hun processen met behulp van de BusinessScorecard vanuit deze perspectieven benaderen, zullen eenvoudiger hun doelen bereiken. Prestaties (KPI’s) zijn beter in beeld worden eenvoudig gemonitord. 

De BussinessScorecard is een aanvulling op bestaande software systemen. Het is een applicatie om eenvoudig KPI’s te definiëren en te monitoren. Veel bedrijfssoftwaresystemen zijn complexer dan gewenst.

Eenvoudige en goede beheersing van KPI’s leiden tot het snel behalen van de doelen en daarmee tot betere financiële resultaten.

Eenvoud en effectiviteit zijn kenmerken van De Diamantmijn. Zo nodig kan De Diamantmijn ondersteuning  bieden.

Samen met QA tool en  innius vormt Businessscorecard een unieke combinatie, een bijzonder koppel.

QA Tool

Met QA tool beschikt u  over een krachtige  hulpmiddel waarmee ieder bedrijfsproces te kwantificeren is. Processen die niet meetbaar zijn of waarvan de metingen betrouwbare weergave van het geheel vormen zijn niet langer een probleem.

Samen met de Business Scorecard vormt QA tool een krachtige combinatie om alle bedrijfsprocessen te kwantificeren en te monitoren. Er ontstaan hierdoor opvallende inzichten, bewustwording en draagvlak. Gangbare bedrijfssoftware systemen hebben hier geen aandacht voor.

De mogelijkheden om processen te beheersen en de bedrijfsvoering te versterken nemen enorm toe. Er ontstaan grote kansen om de bedrijfsvoering effectief en duurzaam te versterken.

QA tool is eenvoudig en doeltreffend in gebruik. Ieder proces binnen uw organisatie kan hiermee worden gemonitord.  Zo nodig kan De Diamantmijn ondersteuning  bieden.  QA-tool vormt samen met BusinessScorecard en Innius een unieke combinatie, een bijzonder koppel.

Innius

Enkelvoudige en alleenstaande machines, tot gehele en complexe productielijnen zijn met Innius te monitoren. Deze eenvoudige applicatie maakt dure software en installatiekosten overbodig.

De vele mogelijkheden zijn kunt u zien op de website www.innius.com/nl/ 

De Diamantmijn past deze applicatie toe in combinatie met de QA tool en met Businessscorecard en komt hiermee tot een innovatief en uniek concept om de volledige bedrijfsvoering te meten, te monitoren en te versterken. Dit wordt door de bedrijven zelf gedaan met ondersteuning van De Diamantmijn waar dat gewenst is. De unieke combinatie van eenvoud, zelf uitvoeren en ondersteuning op afroep zorgt voor de juiste condities om de bedrijfsvoering effectief, duurzaam en tegen lage kosten continu te versterken.kt.

De prestaties van een willekeurige machine of productielijn worden met de Innius applicatie eenvoudig inzichtelijk.  Via het dashboard van de businessscoreCard wordt een selectie van KPI’s van de machines ge combineert met andere bedrijfsprocessen. Zo nodig kan De Diamantmijn ondersteuning  bieden. 

QA-tool vormt samen met BusinessScorecard en Innius een unieke combinatie, een bijzonder koppel.  

Neem vrijblijvend contact met ons op om te horen of deze aanpak bij uw bedrijf past.